Čistoća eteričnih ulja – ispitivanje kvaliteta doTERRA CPTG™

Da li je čistoća eteričnih ulja zaista važna? Šta se dešava ako koristim eterična ulja koja nisu čista?

Odgovor je da – čistoća eteričnih ulja je najvažnija. Kada koristite ulje koje je pomešano sa zagađivačima ili modifikovano sintetičkim punilima, prirodne prednosti biljke trpe. Zato doTERRA toliko brine o čistoći svojih eteričnih ulja.

Kada koristite kontaminirano ulje, može biti pravi izazov iskusiti prednosti i bezbedno koristiti ulje. No, ukoliko koristite čista, nekontaminirana eterična ulja, možete se osećati sigurno uživajući u svim prednostima koje ona pružaju.

Koliko su čista doTERRA eterična ulja ?

Čistoća je glavna karakteristika eteričnog ulja. Ako se eterično ulje pomeša sa zagađivačem, smanjuje se njegova efikasnost da zadovolji potrebe korisnika. Čistoća je najvažnija za doTERRA i glavni je prioritet pri proizvodnji eteričnih ulja.

Kako doTERRA obezbeđuje da njena eterična ulja budu čista?

Od samog početka, doTERRA ima svoju misiju da deli čista, visokokvalitetna eterična ulja sa svetom. Međutim, pošto nije postojao jasan standard za čistoću eteričnih ulja, doTERRA je odlučila da postavi standard za čistoću u industriji eteričnih ulja.

Nisu sve kompanije za proizvodnju eteričnih ulja odlučile da rade pod strogim standardima testiranja. Istina, mnoge kompanije preskaču važne korake kako bi uštedeli novac ili vreme. Nažalost, nemoguće je osigurati čistoću ulja bez obavljanja odgovarajućih testova.

Da bi se osiguralo da je svaka boca eteričnog ulja čista i bez zagađivača ili sintetičkih punila, doTERRA je kreirala proces testiranja pod nazivom CPTG™ Certified Pure Tested Grade.

Obezbeđivanje čistoće eteričnih ulja: CPTG proces

doTERRA počinje svoj CPTG proces testiranja ubrzo nakon destilacije, kada se pregleda hemijski sastav svakog ulja.

Drugi krug testiranja se obavlja u doTERRA-inom proizvodnom pogonu kako bi se potvrdilo da su ulja destilirana i testirana u prvom krugu ista koja su stigla u naš pogon.

Zatim, kada se ulja flaširaju, vrši se treći pregled hemijskog sastava ulja pre nego što se isporuče kupcima.

Svaki test se sprovodi kako bi se osiguralo da eterična ulja ne sadrže nikakve nečistoće i da ne dođe do neočekivanih promena tokom proizvodnje.

Omogućite prevedene titlove tako što ćete kliknuti na zupčanik Podešavanja u donjem desnom uglu video snimka, a zatim izabrati svoj jezik pod Titlovi/CC

8 načina da se uverite da su doTERRA eterična ulja čista

Proces CPTG kontrole kvaliteta sastoji se od osam glavnih koraka kako bi se osiguralo da je svaka serija eteričnih ulja čista, bez zagađivača i bezbedna za direktnu upotrebu.

1. Primena senzornog ispitivanja za određivanje čistoće eteričnih ulja

Senzorno testiranje se oslanja na ljudska čula, posebno na vid, miris, ukus i dodir. Za stručnog destilatora, čula su prva linija za kontrolu kvaliteta, jer odmah šalju signale da li je proizvod prihvatljiv ili ne.

Neobičan miris, neujednačena tekstura ili čudna boja će odmah reći destilatoru da nešto nije u redu.

Ovaj metod ispitivanja se često koristi kao preliminarni korak kontrole kvaliteta pre nego što se izvrši bilo kakvo dalje testiranje.

2. Primena mikrobnog ispitivanja za određivanje čistoće eteričnih ulja

Mikrobno testiranje uključuje analizu esencijalnih ulja serije po seriju kako bi se identifikovalo prisustvo neočekivanih mikroorganizama kao što su gljivice, bakterije, virusi ili plesni. U toku postupka, uzorak uzet iz proizvoda stavlja se u sterilnu podlogu za kulturu, u zatvorenu posudu ili na ploču. Uzorak se zatim inkubira i prati na rast mikroba. Ispitivanje se vrši i na gotovim proizvodima koji stižu u proizvodni pogon i na tržište, kako bi se proverilo da nije bilo kontaminacije tokom flaširanja.

3. Primena gasne hromatografije za određivanje čistoće eteričnih ulja

Odmah nakon destilacije, uzorci se ispituju gasnom hromatografijom. U ovom procesu se utvrđuje hemijska struktura eteričnog ulja. Isparljive komponente eteričnog ulja se isparavaju i usmeravaju kroz dugačku cev koja se zove gasni hromatograf. Svako pojedinačno jedinjenje putuje kroz cev različitom brzinom i meri se pri izlasku iz cevi. Gasnom hromatografijom se može utvrditi koje su komponente prisutne i u kojoj količini.

4. Primena spektrometrije mase za određivanje čistoće eteričnih ulja

Spektrometrija mase se koristi zajedno sa gasnom hromatografijom za dalje istraživanje sastava eteričnih ulja. Tokom testa spektrometrije mase, komponente koje su prethodno izolovane gasnom hromatografijom se jonizuju i šalju kroz niz magnetnih polja. Količina svake komponente može se identifikovati na osnovu molekulske težine i naboja.

5. Primena infracrvene spektroskopije sa Furijeovom transformacijom (FTIR) za određivanje čistoće eteričnih ulja

Nakon obavljena prva dva testa, eterično ulje se isporučuje u proizvodni objekat za flaširanje. Pre toga rade još jedan test. Dodatno analiziraju sastav eteričnog ulja FTIR skeniranjem. To je skeniranje gde oni osvetljavaju uzorak, a zatim mere koliko su svetlosti hemijske komponente apsorbovale. Rezultati se zatim upoređuju sa bazom podataka prethodnih testiranja da bi se obezbedio standardni sastav.

6. Primena testa hiralnosti za određivanje čistoće eteričnih ulja

Hiralnost dolazi od grčkog ekvivalenta reči „ruka“ i koristi se za opisivanje 3D orijentacije molekula. Kao što imamo dve ruke, hiralni molekuli takođe postoje u dva oblika, koji se mogu razlikovati kao desnoruki ili levoruki. Ovaj princip možete lako da vizuelizujete posmatrajući svoje ruke: kada ih stavite jednu pored druge, one su poput ogledala jedna druge.

U slučaju molekula, svaka „ruka“ ima različita hemijska svojstva koja utiču na fiziološke interakcije u telu. U prirodi je jedna ruka uvek dominantna nad drugom. Međutim, u laboratorijskim uslovima, distribucija desnog i levorukog molekula je uvek 50/50 zbog strukturnih sličnosti. Distribucija desnih i levorukih komponenti može se odrediti pomoću posebne vrste hromatografije.

Iako upotreba ove metode testiranja nije dovoljno uobičajena da utiče na svaku seriju, ona može pomoći da se osigura da nema sintetičkih elemenata u eteričnim uljima.

7. Primena izotopske analize za određivanje čistoće eteričnih ulja

Materija se sastoji od sićušnih hemijskih građevinskih blokova koji se nazivaju elementi. Iako postoji na desetine elemenata, svi su različiti zbog protona koje sadrže. Element može postojati u više od jednog stabilnog oblika ako ima više ili manje neutrona. U ovom slučaju, elementi se nazivaju izotopi. Element ugljenik postoji u dva stabilna izotopa: ugljenik sa masenim brojem 12 (sa 6 protona i 6 neutrona) i ugljenik sa masenim brojem 13 (sa 6 protona i 7 neutrona).

Pošto su eterična ulja organska jedinjenja, prvenstveno se sastoje od atoma ugljenika i sadrže određeni udeo izotopa ugljenika 12 i 13. Ovaj odnos varira od lokacije do lokacije u svetu.

Posebnom vrstom spektroskopije mase možemo utvrditi koji su izotopi prisutni u komponenti etarskog ulja i u kojoj količini. Ako se dobijaju sa iste lokacije, sve komponente eteričnog ulja moraju imati isti odnos izotopa. Ako, s druge strane, određena komponenta ima drugačiji izotopski profil od ostalih komponenti, analitičar kontrole kvaliteta zna da je specifično eterično ulje kontaminirano.

8. Primena analize teških metala za određivanje čistoće eteričnih ulja

Test teških metala za bilo koje eterično ulje pokazuje koliko teškog metala sadrži. Kada se pravilno destiluju, eterična ulja ne bi trebalo da sadrže teške metale. Metoda ICP-MS testa koristi medijum visoke energije za jonizaciju uzorka, koji se naziva induktivno spregnuta plazma (ICP). Uzorak se zatim ispituje masenim spektroskopom, koji uzorak razlaže na njegove elementarne delove i analizira koji su elementi u njemu prisutni i u kojoj količini.